Je kunt de golven niet stoppen, maar je kunt wel leren surfenStap 1

Intakegesprek:

Nadat je hebt besloten dat je gecoacht wilt worden door mij kun je een aanvraag indienen voor een vrijblijvend intakegesprek. Dit kun je telefonisch doen of via de mail welke je vindt op de website. Tijdens dit gesprek gaan we kijken wat je belemmerd, en wat jouw wensen en doelstellingen zijn. Op basis hiervan zal ik een voorstel doen. Deze zal bestaan uit een advies voor het aantal sessies, prijsopgave, plan van aanpak en een samenvatting van het gesprek en het gezamenlijk bepaalde doel. Met de vraag, of je hiervoor een akkoord wilt geven.

Stap 2

Coaching:

Na het geven van een akkoord plannen wij een eerste afspraak in en beginnen wij met de coaching gesprekken. Tijdens de gesprekken stel ik je vragen om zo beter te begrijpen wat de kern van je probleem of uitdaging is. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie deel ik dan ik ook tools met je waarmee jij je doelstellingen beter kunt realiseren. Deze tools kunnen bestaan uit activiteiten en huiswerk opdrachten. Na ieder gesprek zal er ook een korte evaluatie plaatsvinden en gaan we afsluiten met het bespreken van vervolgstappen.

Stap 3

Tussentijdse evaluatie:

Na elk gesprek evalueren we het proces. Tijdens deze evaluatie gaan wij kijken naar de behaalde resultaten en bespreken wij in hoeverre deze overeenkomen met jouw verwachtingen. Ook kijken we bij deze evaluatie naar onze werkwijze en of er aanpassingen nodig zijn. Zo kunnen wij bijvoorbeeld kijken of je wel voldoende tijd hebt voor huiswerkopdrachten, of we de gesprekken anders moeten invullen en of de gevraagde activiteiten wel voldoende passen binnen je planning en levensstijl.

Stap 4

Afronding:

Na het bereiken van je doelstelling of het afgesproken aantal sessies gaan we terugblikken naar het proces. Een mogelijk resultaat van deze terugblik kan zijn dat we het coachingstraject gaan afronden. Aan het eind van het coachingproces is het de bedoeling dat jij vanaf dit moment zelfstandig in staat bent om je bereikte resultaten te behouden of verdere doelstellingen te verwezenlijken.
Ook na het afgeronde coachingstraject ben ik bereid tot ondersteuning en het geven van een advies.