Teamcoaching en -training

Teamcoaching en -training is een vorm van coaching waarbij het verbeteren van het functioneren van een team centraal staat.

Een team is gebaat bij diversiteit, waardoor de verschillende eigenschappen en de talenten van de teamleden elkaar aanvullen. De onderlinge verschillen in karakter en werkwijze kunnen het ook lastig maken om goed met elkaar samen te werken.

Voor welke teams?

Voor professioneel werkende teams in het midden- en kleinbedrijf, bijvoorbeeld verkoop, multifunctionele, zelfsturende, project en management teams.

Wanneer kan een team een coach gebruiken?

Als het team om uiteenlopende redenen niet goed functioneert. Dat kan zijn door slechte communicatie, door onopgeloste conflicten, doordat teamleden hun eigen koninkrijkje creëren of niet of nauwelijks tot samenwerking bereid zijn. Soms botsen karakters. Dit kan voor frictie zorgen en onderliggende spanningen veroorzaken, waar het team als geheel onder lijdt. Ook nieuwe teams of teams die na een fusie ontstaan, kunnen hulp gebruiken bij het functioneren in een veranderende situatie.

Wat kan een teamcoach voor het team betekenen?

Een teamcoach helpt het team een betere vorm van samenwerking te ontwikkelen, waardoor de resultaten verbeteren. Ook kan een teamcoach het team helpen zelfstandig te functioneren, met als doel zelfsturend te zijn. De coach kan het team ook bijstaan bij het doormaken van veranderingsprocessen.

Hoe werkt het?

De teamcoach kan het team laten reflecteren op het gedrag van de teamleden en hen zich bewust laten worden van het effect dat afzonderlijke teamleden hebben op het functioneren van het team als geheel. De teamcoach kan inzicht geven in waar verbetering mogelijk is en hoe het team die kan bereiken.


Mijn werkwijze

Aanmelden voor een eerste, verkennend gesprek kan per telefoon of
e-mail, bij de contactgegevens onderaan deze pagina. Tijdens een oriënterend gesprek met de leidinggevenden, wordt de problematiek en de daaruit voortkomende doelstelling vastgesteld. Aan de hand daarvan maak ik een plan van aanpak en bespreken we de kosten. Hierna beslissen we of we doorgaan.
Tarieven en aantal sessies

Kosten en aantal sessies worden vastgesteld aan de hand van de situatie
en worden in het begin van het trajecht met de opdrachtgever besproken.