Startende ondernemer

Wil jij starten met een onderneming? Of ben jij net gestart? Op deze pagina vind je relevante informatie die voor alle starters interessant is.
Realiseer je dat een goed begin het halve werk is. Te vaak is een starter te nonchalant en heeft hij/zij geen idee wat hem/haar te wachten staat m.b.t. onder ander fiscale aspecten.
Bereidt je goed voor en laat je droom niet uit elkaar spatten door onnodige onkunde.

www.belastingdienst.nl/startende-ondernemer


Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven en met name het MKB (60% van het budget zal voor het MKB gebruikt worden) ook in deze roerige tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines. Bedrijven kunnen deze investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing.
Voor meer informatie klik op de volgende links:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bik-baangerelateerde-investeringskorting

www.mkb.nl/nieuws/vonhof-over-bik-ondersteun-investeringen-het-mkb


Rijksoverheid, Coronaprotocollen voor o.a. het MKB

Veel brancheorganisaties hebben de RIVM-richtlijnen vertaald naar de dagelijkse praktijk van hun sector in concrete plannen voor op de werkvloer, ook wel protocollen. Een protocol gaat over veilig werken binnen een bedrijf of organisatie. Er staan afspraken in over onder meer afstand houden, hygiëne, beschermingsmiddelen en druk op de publieke ruimte.

Bekijk welke Corona protocollen op jouw situatie van toepassing zijn en hoe ze in de praktijk worden toegepast.

Voor meer informatie klink op onderstaande link.

www.mijncoronaprotocol.nl


Wat doet MKB-Nederland?

Ondernemers durven risico's te nemen en creëren banen. Daarom moeten ze gefaciliteerd worden en niet gehinderd door onduidelijke of overbodige regels en eisen.

De Koninklijke Vereniging MKB-Nederland is in 1902 opgericht door ondernemers met een missie die nog steeds actueel is: een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland. Ondernemers bepalen onze koers, zij zijn de stem van ruim 170.000 leden.

Kijk eens wat het MKB voor jou kan betekenen. Klik op onderstaande link

www.mkb.nl