Individuele coaching

Wanneer kun je een coach gebruiken?

Als je zoals de meeste mensen over het algemeen prima functioneert, maar tegen belemmeringen oploopt in je onderneming of werk of bij het behalen van je ondernemers of persoonlijke doelstellingen.
In ons leven komen we vroeger of later onze eigen obstakels tegen, die er voor zorgen dat we niet verder komen, waardoor we blijven steken op een plek waar we niet tot ons recht komen en waar we niet gelukkig zijn.

Wat kan een coach voor je betekenen?

De coach biedt hulp bij het inzicht verkrijgen in wat je echt wilt bereiken én in dat wat je daarbij tegenhoudt. Hij helpt je in te zien waarom je nu staat waar je staat en laat je grip krijgen op de processen die tot verandering leiden, zodat je zelfstandig je eigen obstakels kunt gaan overwinnen. Een coach laat jou zelf ontdekken welke weg je kunt nemen om je doel te bereiken.

Hoe werkt het?

De coach achterhaalt door middel van vragen wat je echte doelen zijn in het leven en wat je tegenhoudt om die te verwezenlijken. Een coach is de spiegel die je helpt om naar jou en je situatie te kijken.

Wat doe je zelf?

Mensen zijn meestal goed in staat om hun eigen problemen aan te pakken. Moeilijker is het om duidelijk te krijgen waar het probleem precies zit. Door eerlijk te kijken naar de oorzaken die tot je situatie van dit moment hebben geleid, wordt de richting zichtbaar, waarin je de oplossing kunt vinden. De antwoorden zitten dus al in je. Met die antwoorden ga je aan de slag.

Werkwijze

Aanmelden voor een eerste, verkennend gesprek kan per telefoon of
e-mail, bij de contactgegevens onderaan deze pagina. Tijdens dit eerste intakegesprek vertel jij je verhaal en gaan we in kaart brengen wat je doelstellingen zijn en wat je zelf denkt dat je belemmert. Ook je wensen en je verwachtingen van het coachtraject kun je kenbaar maken. Op basis hiervan zal ik een voorstel doen, waarin aan de orde komen: het aantal sessies dat ik inschat dat we nodig gaan hebben, en het plan van aanpak. Hierna beslissen we of we doorgaan.

Tarief en aantal sessies

Tarief is afhankelijk van jouw situatie
Laten we eerst een intake doen en kijken of het klikt.
Jij moet je er prettig bij voelen.
Het intakegesprek is gratis.
Een coachtraject bestaat uit meerdere sessies, afhankelijk van jouw wens.

Locatie:
De individuele gesprekken vinden plaats op een onafhankelijke plek die jij prettig vind. Ook wandelsessies behoren tot de mogelijkheid.


Teamcoaching en -training

Wanneer een teamcoach

Teamcoaching en -training is een vorm van coaching waarbij het verbeteren van het functioneren van een team centraal staat.

Een team is gebaat bij diversiteit, waardoor de verschillende eigenschappen en de talenten van de teamleden elkaar aanvullen. De onderlinge verschillen in karakter en werkwijze kunnen het ook lastig maken om goed met elkaar samen te werken.

Voor welke teams?

Voor professioneel werkende teams in het midden- en kleinbedrijf, bijvoorbeeld verkoop, multifunctionele, zelfsturende, project en management teams.

Wanneer kan een team een coach gebruiken?

Als het team om uiteenlopende redenen niet goed functioneert. Dat kan zijn door slechte communicatie, door onopgeloste conflicten, doordat teamleden hun eigen koninkrijkje creëren of niet of nauwelijks tot samenwerking bereid zijn. Soms botsen karakters. Dit kan voor frictie zorgen en onderliggende spanningen veroorzaken, waar het team als geheel onder lijdt. Ook nieuwe teams of teams die na een fusie ontstaan, kunnen hulp gebruiken bij het functioneren in een veranderende situatie.

Wat kan een teamcoach voor het team betekenen?

Een teamcoach helpt het team een betere vorm van samenwerking te ontwikkelen, waardoor de resultaten verbeteren. Ook kan een teamcoach het team helpen zelfstandig te functioneren, met als doel zelfsturend te zijn. De coach kan het team ook bijstaan bij het doormaken van veranderingsprocessen.

Hoe werkt het?

De teamcoach kan het team laten reflecteren op het gedrag van de teamleden en hen zich bewust laten worden van het effect dat afzonderlijke teamleden hebben op het functioneren van het team als geheel. De teamcoach kan inzicht geven in waar verbetering mogelijk is en hoe het team die kan bereiken.

Werkwijze

Aanmelden voor een eerste, verkennend gesprek kan per telefoon of
e-mail, bij de contactgegevens onderaan deze pagina. Tijdens een oriënterend gesprek met de leidinggevenden, wordt de problematiek en de daaruit voortkomende doelstelling vastgesteld. Aan de hand daarvan maak ik een plan van aanpak en bespreken we de kosten. Hierna beslissen we of we doorgaan.

Tarieven en aantal sessies

Kosten en aantal sessies worden vastgesteld aan de hand van de situatie
en worden in het begin van het trajecht met de opdrachtgever besproken.

Locatie:

In overleg met de opdrachtgever.