Individuele coaching

Wanneer kun je een coach gebruiken?

Als je zoals de meeste mensen over het algemeen prima functioneert, maar tegen belemmeringen oploopt in je onderneming of werk of bij het behalen van je ondernemers of persoonlijke doelstellingen.
In ons leven komen we vroeger of later onze eigen obstakels tegen, die er voor zorgen dat we niet verder komen, waardoor we blijven steken op een plek waar we niet tot ons recht komen en waar we niet gelukkig zijn.

Wat kan een coach voor je betekenen?

De coach biedt hulp bij het inzicht verkrijgen in wat je echt wilt bereiken én in dat wat je daarbij tegenhoudt. Hij helpt je in te zien waarom je nu staat waar je staat en laat je grip krijgen op de processen die tot verandering leiden, zodat je zelfstandig je eigen obstakels kunt gaan overwinnen. Een coach laat jou zelf ontdekken welke weg je kunt nemen om je doel te bereiken.

Hoe werkt het?

De coach achterhaalt door middel van vragen wat je echte doelen zijn in het leven en wat je tegenhoudt om die te verwezenlijken. Een coach is de spiegel die je helpt om naar jou en je situatie te kijken.

Wat doe je zelf?

Mensen zijn meestal goed in staat om hun eigen problemen aan te pakken. Moeilijker is het om duidelijk te krijgen waar het probleem precies zit. Door eerlijk te kijken naar de oorzaken die tot je situatie van dit moment hebben geleid, wordt de richting zichtbaar, waarin je de oplossing kunt vinden. De antwoorden zitten dus al in je. Met die antwoorden ga je aan de slag.

Werkwijze

Aanmelden voor een eerste, verkennend gesprek kan per telefoon of
e-mail, bij de contactgegevens onderaan deze pagina. Tijdens dit eerste intakegesprek vertel jij je verhaal en gaan we in kaart brengen wat je doelstellingen zijn en wat je zelf denkt dat je belemmert. Ook je wensen en je verwachtingen van het coachtraject kun je kenbaar maken. Op basis hiervan zal ik een voorstel doen, waarin aan de orde komen: het aantal sessies dat ik inschat dat we nodig gaan hebben, en het plan van aanpak. Hierna beslissen we of we doorgaan.
Tarief en aantal sessies

Tarief is € 100,00 per sessie Afwijkend tarief voor studenten
Het intakegesprek is gratis.
Een coachingstraject bestaat uit meerdere sessie, afhankelijk van de wens.

Locatie

De individuele gesprekken kunnen plaatsvinden op een plaats naar keuze, waaronder bij mij thuis in Almere.
Ook wandelsessies behoren tot de mogelijkheden.