Je kunt de golven niet stoppen, maar je kunt wel leren surfen  • Familieopstelling/individuele/organisatieopstelling

Familieopstelling is een vorm van therapie die in West-Europa geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger. Hij kwam als West-Europeaan in aanraking met deze werkwijze toen hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte. De werkwijze van Hellinger is het zogenaamd systemisch werken. Coaches die systemisch werken trachten door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en, zo mogelijk, weg te nemen.

Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. De vragende deelnemer geeft hen een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut of coach.

Er ontstaat zo een 'tableau vivant' dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien als de representanten worden ondervraagd over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens als gevolg van nare gebeurtenissen. Die onverwerkte gevoelens kunnen later geboren kinderen en de latere volwassenen onbewust en onbedoeld belasten, waardoor zij uit balans zijn. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider brengen de representanten beweging in de situatie en kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen. De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar.

Individuele opstellingen werken het zelfde als familieopstellingen, maar hierbij worden de representanten vervangen door voorwerpen zoals o.a. poppetjes, vloerankers of b.v. schaakstukken. Het is lastig wanneer je er zelf niet uitkomt en je het gevoel hebt dat er iets blijft knagen. Vaak weet je dat er een belemmering is in je leven maar kun je met je hoofd niet begrijpen wat er speelt en dan helpt een één op één echt heel goed.
Door verbinding te maken met je binnenste voel je dat er iets in beweging komt. Het gaat sneller dan je hoofd kan begrijpen. Je gevoel laten spreken kan een enorme opluchting zijn.

Organisatieopstellingen worden, zoals het woord al zegt, toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkeling van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren.

Bij dit systemisch werken wordt regelmatig met representanten gewerkt. Ook voor de vraagsteller wordt een representant genomen. Deze personen zijn stand-ins voor mensen (de OR, eigenaren, de leidinggevenden, medewerkers, etc.) en belangrijke elementen uit of rond de organisatie (bijvoorbeeld het product, de klant in het algemeen, de front-office, etc.)
Het is mogelijk te werken met enkel medewerkers van de organisatie, maar het geeft meer, dieper en eenvoudiger inzicht in de organisatieverstrikkingen als er representanten van buiten de organisatie ingezet kunnen worden, b.v. studenten.